Köpvillkor

Priser och Betalning

 1. Alla priser anges i svenska kronor (SEK).
 2. Betalning kan göras via godkända betalningsmetoder såsom Swish, Klarna eller kortbetalning.
 3. Fälgfixarna förbehåller sig rätten att ändra priserna utan förvarning, men priset som anges vid beställningstillfället gäller.
 4. Fälgar som inte hämtas inom 14 dagar efter det att vi har meddelat att de är klara läggs det en förvaringsavgift på 100 SEK per dag, inklusive moms, fram till den dag då fälgarna hämtas.
 5. Fälgar som inte har hämtats och betalats efter 9 veckor blir Fälgfixarnas egendom. Dessa fälgar kommer att säljas för att täcka betalningsbortfall. Detta gäller både utebliven betalning och utebliven hämtning av fälgarna

Beställning

 1. Genom att lägga en beställning bekräftar kunden att de accepterar dessa köpvillkor.
 2. Beställningen betraktas som bindande, och ändringar kan endast göras efter ömsesidig överenskommelse.

Leverans

 1. Leveranstiden kan variera beroende på åtgärd och kundens plats.
 2. Fälgfixarna ansvarar inte för eventuella förseningar orsakade av omständigheter utanför deras kontroll.
 3. Som mottagare måste du kontrollera godsets så att inget är skadat när det lämnas ut till dig. Stäm av att antalet kollin stämmer överens med uppgifterna i fraktsedeln. Säg till chauffören om något är skadat eller om något saknas och be att det noteras innan du signerar mottagande. Anmäls inte transportskadan till chauffören direkt så är det inte säkert att det utgår ersättning av skadan från transportören. 

Reklamation

 1. Vid fel eller brister har kunden rätt att reklamera inom skälig tid från mottagandet. Skälig tid anses vara 7 dagar.
 2. Reklamationer bör göras skriftligen och inkludera tydliga beskrivningar och bilder som stödjer påståendet.
 3. Transportskadade varor får ej monteras på bilen och sedan reklameras.
 4. Däck får inte har varit monterat vid reklamation.

Garanti

 1. Fälgfixarna erbjuder garantier enligt gällande lagstiftning.
 2. Garantin täcker endast produktionsfel och täcker inte normalt slitage eller skador orsakade av felaktig användning.
 3. Skador som uppkommit p.g.a. ovarsamhet, stenskott, parkeringsskador, lågt lufttryck omfattas inte av garantin.

Personuppgifter

 1. Kundens personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagar.
 2. Kundens samtycke inhämtas vid registrering och används endast för att behandla beställningen och förbättra kundupplevelsen.

Force Majeure

 1. Fälgfixarna ansvarar inte för förseningar eller utebliven leverans till följd av omständigheter utanför deras kontroll.

Tvistlösning

 1. Eventuella tvister ska i första hand lösas i samförstånd mellan parterna.
 2. Om en tvist inte kan lösas, ska den hänskjutas till behörig domstol enligt svensk lag.

Genom att genomföra en beställning hos Fälgfixarna bekräftar kunden att de har läst och accepterat dessa köpvillkor och begränsningar vid renovering. Villkoren kan ändras utan förvarning, och den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Fälgfixarnas webbplats.

Senast uppdaterat: 2024-01-17.