Vi använder oss av avlackeringstankar som kemiskt avlägsnar färgen istället för blästring då detta ger en överlägsen yta att lackera på samt att man inte tar bort något material överhuvudtaget.

Vätskan i våra tankar är givetvis helt miljögodkänd och har ingenting gemensamt med färgborttagningsmedel från förr som kunde var både giftigt och starkt frätande.