Riktning innebär att återställa en deformerad eller skev fälg till dess ursprungliga form. Detta innebär en rundhet inom toleranser av 0.3mm eller mindre vilket i vissa fall är mindre än fabriksnya fälgar.

Riktningen utförs i flera olika moment och börjar med att fälgarna mäts upp varpå man ser vilka områden som behöver åtgärdas. Man bearbetar sedan dessa områden tills man uppnått ett godkänt resultat.

Detta kräver mångårig erfarenhet då materialets sammansättning och kvalitet har stor betydelse för tillvägagångssättet.

Man kan även återskapa fälgar där delar av aluminiumet försvunnit genom att tillföra nytt material (tig svets) och sedan skulptera fram den ursprungliga formen.